top of page

Om Forskningskonsulenterne

Forskningskonsulenterne ønsker at bidrage til at udbrede viden om hjernen og dens funktion. Dette gøres gennem kursusvirksomhed, rådgivning og forskningsydelser. Alle ydelser er baseret på den seneste viden om hjernen og dens funktion samt videnskabelige metoder og teknikker.

Forskningskonsulenterne er grundlagt af Inge Wilms, som har været ansat en årrække som forsker på Center for Hjerneskade og Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Inge Wilms har forsket i brug af teknologi i træning og genoptræning af hjernens kognitive færdigheder og har dybdegående viden om, hvordan hjernen påvirkes positivt og negativt af vores adfærd, levevis og aktive træning og genoptræning. Ved siden af sin forskning har Inge udviklet og afholdt kurser og workshops i efteruddannelse af professionelle fagfolk med arbejder indenfor syns- og hjerneskade-rehabilitering.

Der er et stort potentiale for ændring og forbedring af hjernens funktioner gennem træning og aktivitet, og det er vigtigt, at denne viden bliver formidlet, så alle kan få gavn af den.

​Hjernen er et forunderligt og vigtigt organ hos alle levende væsener. Hjernen regulerer motorik, sanser, følelser, indlæring, hukommelse, opmærksomhed og koncentrationsevne. Den omsætter signaler fra sanserne til information, som vi kan forstå og handle på. Den regulerer vores søvn og dagsrytmer, de hormonelle systemer og tilpasser sig de aktiviteter, vi udøver.

Hjernen er en højtudviklet biologisk maskine, som vi kan påvirke såvel som påvirkes af. Det er derfor vigtigt at forstå, hvordan hjernen påvirkes af vores adfærd på godt og ondt, og hvordan vi kan være med til at stimulere hjernen til at fungere optimalt både hos raske og syge mennesker.

​Desværre er konkret viden om hjernen stadig forbeholdt de få, til trods for at forskningsverdenen de seneste 10 år har afdækket en lang række mekanismer og ny viden om hjernens evne til at vedligeholde sig selv. Det kan være svært for almindelige mennesker at finde viden om, hvordan man bedst styrker og holder sin hjerne sund, hvordan man påvirkes af eksempelvis sygdom og hjerneskade, og hvad man selv kan gøre for at komme videre.

Sidst, men ikke mindst, mangler der viden om hjernens formåen, styrker og svagheder i design og udvikling af udstyr og teknologiske systemer. Der stilles oftest for få og for dårlige krav til udviklere af eksempelvis it-systemer, støtteteknologi og daglige brugsgenstande.

Kontakt Forskningskonsulenterne, og lad os få en snak om dit behov, og hvordan vi kan hjælpe.

bottom of page