top of page
Den raske hjerne
Anker 1

Den raske hjerne

Hvordan fungerer hjernen, og hvordan kan man optimere hjernens funktion i det daglige? Hør mere om, hvordan hjernen kan trænes til at fungere hurtigere, hvilke processer, der ligger bag, og hvordan livsstil og adfærd kan påvirke vores kognitive evner.

Vi tilbyder særlige foredrag for elitesportsfolk, ældre borgere, undervisere, udrednings- og efterforskningspersonale. 

Foruden foredrag for almene grupper tilbydes undervisning på bachelor- og kandidatniveau inden for kognitions- og neuropsykologi.

Den skadede hjerne
Anker 2

Hjerneskade

Få indsigt i, hvad det vil sige at have en hjerneskade, og hvordan man lærer at leve med følgerne. Hvordan støtter man den skadede, og hvordan støtter man sig selv. For patienter og pårørende til personer med hjerneskade.

Som patient og pårørende kan det være svært at forstå de kognitive problemer, der opstår efter en hjerneskade. Hvis det er benet, der er lammet, er det synligt og nemt at forklare. Men hvad gør man med en ”halvlammet” hukommelse, opmærksomhed eller planlægningsevne? Hvordan påvirker livsstil hjernens evne til at komme sig efter hjerneskade? Hvad ved vi i dag om træning og genoptræning af kognitive problemer?

Neglekt er en opmærksomhedsskade, der hyppigt optræder efter hjerneskade. Lær mere om hvad denne skade er, og hvad vi har lært om hjernen ved at observere patienter med neglekt. Hvad er neglekt, hvordan diagnosticerer man det, og hvordan kan det trænes.

Lær mere om den skadede hjerne og hjernens evne til at overkomme skader. Foruden formidling af viden om erhvervede hjerneskader tilbyder vi også foredrag og workshops inden for fremadskridende hjernesygdomme som sklerose, demens og andre.

Foruden foredrag for almene grupper tilbydes undervisning på bachelor- og kandidatniveau inden for kognitions- og neuropsykologi.

Hjernetræning
Anker 3

Rehabilitering

Hjerneskade kan medføre problemer med at tænke, planlægge, handle, være opmærksom, koncentrere sig, tale, læse, se og huske. Hos nogle optræder problemerne kun i den første tid efter skaden, mens andre efterlades med mere sejlivede problemer. Hvad kan man gøre, og hvad er årsagen til vanskelighederne? Vi tilbyder formidling om dette til alle med interesse for emnet.

I et rehabiliteringsforløb er der brug for samarbejde imellem en række forskellige faggrupper med forskellig baggrund og faglig anciennitet. Udvikling af nye metoder og ny viden betyder, at der er brug for jævnlig faglig videreuddannelse. Kontakt os for at lære mere om dette.

Det kræver opfindsomhed og samarbejde mellem patienter, pårørende og terapeuter at opnå det bedste rehabiliteringsresultat. Vi tilbyder blandt andet workshops til rehabiliteringsenheder omkring samarbejde, metoder og kognitiv hjerneviden. Vores ledende foredragsholder, Inge Wilms, har mange års erfaring med skræddersyet efteruddannelse af psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejere og andet personale, som har brug for nyeste viden inden for hjerneforskning i deres daglige arbejde.   

Foruden foredrag for almene grupper tilbydes undervisning på bachelor- og kandidatniveau inden for kognitions- og neuropsykologi.

En hjerne i forandring
Anker 4

Hjernen i forandring

Forandringsparathed er et af tidens modeord. Vi skal trives med forandring, for vores liv kan ændres hele tiden. Men hvad siger hjernen til det? Som art er vi gode til at tilpasse os, men hjernen er indrettet til at danne vaner og optimere gentagne arbejdsprocesser ved at opbygge ekspertise. Det aflaster energiforbruget i hjernen, så vi kan arbejde længere, men der følger en omkostning med denne optimering. Ændringer i arbejdsgange eller hverdagslivet øger nemlig midlertidigt belastningen af hjernen og gør os trætte, så vi præsterer mindre i en periode.

 

Vaner kan være meget svære at ændre, men hvorfor?

Lær mere om hjernens plasticitet og evne til at tilpasse sig på godt og ondt.

Syn og hjerne
Anker 5

Syn og hjerne

Vi ser med øjnene, men øjnene udgør kun en del af synet. Hør hvordan en stor del af synsoplevelsen skabes i hjernen. Oplev hvordan hjernen bearbejder signaler fra øjnene og danner den mening, vi oplever som synet. Oplev hvad der sker, når hjernens indlærte viden om verden fejler og de synsillusioner, det medfører. Hør hvad dette har lært os om hjernens funktion.

Lær hvordan hjernen overkommer synsproblemer, og hvad hjerneskade har lært os om syn og opmærksomhed. Lær mere om synets og øjenbevægelsers rolle i indlæring og læsning.

Hjerne og teknologi, mmi, hmi
Anker 6

Hjerne og teknologi

Alle der udvikler teknik, mekanik, it-systemer, robotter og computerspil har brug for at vide noget om hjernens funktion. Hvis ikke udstyr og teknik indrettes til at hjælpe og støtte menneskelig kognition (tænkeevne), så opstår der let fejl, utilfredshed og sikkerhedsrisici.

Hvilke kognitive problemer kan eksempelvis opstå, når der er førerløse biler på vejene? Hvad sker der med vores opmærksomhed, når der introduceres automatik i bilerne?

 

Hvor lang tid tager det at blive god til at betjene nyt udstyr og nye it-systemer? Hvad sker der med produktiviteten? Hvordan kan hjernens evne til at optimere handling og aktivitet tænkes med ind i ny teknologi?

Dette er blot nogle af de mange spændende emner, vi ved noget om. Kontakt os for et tilbud!

bottom of page